Category Archives: autodesk

[3DS MAX] JAK WCZYTAĆ USTAWIENIA V-RAY?

 1. Wybrać Render Setup, Preset, a następnie Load Preset
 2. Wybrać Preset i Open

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

[3DS MAX] JAK ZROBIĆ LISTWĘ PRZYPODŁOGOWĄ?

 1. Obrysować linią Line ściany wzdłuż których ma być listwa przypodłogowa
 2. Wybrać modyfikator Sweep
 3. W Section Type wybrać rodzaj profilu Bar
 4. W Parameters wybrać szerokość, wysokość i wyoblenie krawędzi
 5. W Sweep Parameters nadać niewielkie odsunięcie od ściany i podłogi dla lepszego światłocienia
 6. W Sweep Parameters wybrać odpowiednie wyrównanie profilu względem ściany

This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] JAK SPRAWIĆ BY OBIEKT PRZESTAŁ BYĆ TYPU INSTANCE?

 1. Wybrać obiekt, który ma być przestać być zależny i przejść do panelu Modify
 2. Wybrać Make Unique

  This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] JAK ZABLOKOWAĆ KAMERĘ?

 1. Wybrać kamerę i jej target.
 2. Przejść do zakładki Hierarchy ->Link Info -> Zaznaczyć w sekcji Move osie względem których chce się zablokować kamerę

This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] JAK ZAPISAĆ WYBRANY OBIEKT ZE SCENY DO FORMATU .MAX?

 1. Zaznaczyć pożadany obiekt
 2. Wybrać ikonę w lewym górnym rogu -> rozwinąć listę Save As – > Wybrać Save Selected
 3. Wybrać pożadaną ścieżkę pliku i kliknąć Save

  This slideshow requires JavaScript.

Advertisements