Category Archives: 3DS MAx

[3DS MAX] JAK WYBRAĆ OBIEKTY PO MATERIALE?

 1. Przejść do Slate Material Editor (skrót: M)
 2. Wybrać pożadany materiał
 3. Wybrać zakładkę Utilities i z listy wybrać Select Object by Material
 4. Pojawi się lista obiektów z zaznaczonymi obiektami o wybranym materiale. Nie zmieniając wyboru wybrać Select
 5. Obiekty o tym samym materiale zostały wybrane w scenie

Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne gdy chcemy grupie obiektów nadać nowy materiał (np. zmienić metal).

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

[3DS MAX] JAK WCZYTAĆ USTAWIENIA V-RAY?

 1. Wybrać Render Setup, Preset, a następnie Load Preset
 2. Wybrać Preset i Open

This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] JAK ZROBIĆ LISTWĘ PRZYPODŁOGOWĄ?

 1. Obrysować linią Line ściany wzdłuż których ma być listwa przypodłogowa
 2. Wybrać modyfikator Sweep
 3. W Section Type wybrać rodzaj profilu Bar
 4. W Parameters wybrać szerokość, wysokość i wyoblenie krawędzi
 5. W Sweep Parameters nadać niewielkie odsunięcie od ściany i podłogi dla lepszego światłocienia
 6. W Sweep Parameters wybrać odpowiednie wyrównanie profilu względem ściany

This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] JAK SPRAWIĆ BY OBIEKT PRZESTAŁ BYĆ TYPU INSTANCE?

 1. Wybrać obiekt, który ma być przestać być zależny i przejść do panelu Modify
 2. Wybrać Make Unique

  This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] JAK ZABLOKOWAĆ KAMERĘ?

 1. Wybrać kamerę i jej target.
 2. Przejść do zakładki Hierarchy ->Link Info -> Zaznaczyć w sekcji Move osie względem których chce się zablokować kamerę

This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] Jak oteksturować podłogę z różnymi teksturami paneli?

W tutorialu wykorzystano:

 1. Narysować linią (Line) obrys podłogi
 2. Nałożyć modyfikator “Floor Generator
 3. Ustawić pożadane parametry
 4. Nałożyć podyfikator UVW Map
 5. Wybrać mapping “Box
 6. Wybrać “Real-World Map Size
 7. Wybrać “Material Browser” (skrót: M)
 8. Wybrać Multi/Sub Object
 9. Ustawić w “Set Numer” ilość materiałów zgodną z ilością różnych map
 10. Przygotować materiały z różnymi Bitmap-ami, podpiąć je do Multi/Sub-Object. Podgląd Bitmap umożliwić w podglądzie
 11. Nałożyć materiał na podłogę
 12. Nałożyć na podłogę modyfikator “MaterialByElement
 13. Wybrać Random Distribution
 14. Określić ID Count zgodną z ilością materiałów jakie są podpięte do “Multi/Sub-Object
 15. Kombinację można zmieniać parametrem “Seed

This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] JAK ZAPISAĆ WYBRANY OBIEKT ZE SCENY DO FORMATU .MAX?

 1. Zaznaczyć pożadany obiekt
 2. Wybrać ikonę w lewym górnym rogu -> rozwinąć listę Save As – > Wybrać Save Selected
 3. Wybrać pożadaną ścieżkę pliku i kliknąć Save

  This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] JAK ZMIENIĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPISYWANIA PLIKU AUTO BACKUP?

Odpowiedź:

 1. W Menu wybrać Customize->Preferences
 2.  Wybrać zakładkę Files
 3. W części Auto Backup -> Backup Inverval (minutes) wpisać częstotliwość z jaką mają być tworzone pliki Auto Backup

This slideshow requires JavaScript.

[3ds Max] Jak określić szerokość i wysokość renderu?

Odpowiedź:

 1. W Menu wybrać Rendering->Print Size Assistant
 2.  Wybrać jednostki w jakich będzie określony format (mm/inches), szerokość, wysokość papieru oraz wymaganego DPI
 3. Wybrać Render Setup. Szerokość i wysokość obrazu automatycznie się uaktualni

output_9ms1bf

[3ds Max] Pytanie: Jak zrobić render na biały tle?

Odpowiedź:

 1. Rendering->Environment (skrót: 8)->Common Parameters->Background->Color->wybrać z palety biel
  Jeśli wykona się w tej chwili render tło będzie szare, ponieważ działa na nie Color Mapping
 2. Reder Setup (skrót: F10)->V-Ray->Color Mapping->odznaczyć Affect background

W efekcie otrzymujemy render na białym tle, co jest szczególnie przydatne przy wizualizacjach mebli oraz innych przedmiotów.

Uwaga: W tutorialu wykorzystano model: http://3dsky.org/3dmodels/show/tea_box_2

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements