Monthly Archives: May 2017

[3DS MAX] Jak załadować poprzedni render, żeby przerenderować tylko część renderu?

 1. Uruchomić Render Setup (skrót: F10)
 2. Upewnić się, że włączony jest built-in frame buffer
 3. Wyrenderować obraz (skrót: Shift+q)
 4. Zaznaczyć historę H
 5. Wybrać History Settings
 6. Wybrać ścieżkę pod którą mają być zapisywane podglądy. W przypadku, gdy mamy ustalony Project Folder (taki sposób pracy jest lepszy) wybrać Use Project Folder
 7. W zależności od preferencji: Zaznaczyć Auto Save – Podglądy będą się zapisywały w każdym przypadku jeśli zostaną przerwane lub ukończone. Jeśli nie jest zaznaczone trzeba kliknąć Save. Obie opcje mają plusy i minusy:
  Auto Save zaznaczony: nie trzeba pamiętać o kliknięciu, ale szybciej zostanie wykorzystane Maximum Size
  Auto Save odznaczony: w historii są tylko wybrane rendery, ale trzeba pamiętać o zapisaniu
 8. W zależności od preferencji: Zaznaczyć Completed Renders Only – zostaną zapisane przy Auto Save tylko rendery zakończone. Nie będą brane pod uwagę rendery przerwane
 9. Maksymalna wielkość przechowywanych renderów. Gdy jest przekroczona usuwane automatycznie są najstarsze.
 10. Wykonałam drugi render
 11. Podwójnym kliknięciem wywołać poprzedni render
 12. Wybrać Auto Region i zaznaczyć obszar, który powinien jeszcze raz zostać wyrenderowany
 13. Kliknąć Render last

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

[3DS MAX] Jak oteksturować podłogę z różnymi teksturami paneli?

W tutorialu wykorzystano:

 1. Narysować linią (Line) obrys podłogi
 2. Nałożyć modyfikator “Floor Generator
 3. Ustawić pożadane parametry
 4. Nałożyć podyfikator UVW Map
 5. Wybrać mapping “Box
 6. Wybrać “Real-World Map Size
 7. Wybrać “Material Browser” (skrót: M)
 8. Wybrać Multi/Sub Object
 9. Ustawić w “Set Numer” ilość materiałów zgodną z ilością różnych map
 10. Przygotować materiały z różnymi Bitmap-ami, podpiąć je do Multi/Sub-Object. Podgląd Bitmap umożliwić w podglądzie
 11. Nałożyć materiał na podłogę
 12. Nałożyć na podłogę modyfikator “MaterialByElement
 13. Wybrać Random Distribution
 14. Określić ID Count zgodną z ilością materiałów jakie są podpięte do “Multi/Sub-Object
 15. Kombinację można zmieniać parametrem “Seed

This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] JAK ZAPISAĆ WYBRANY OBIEKT ZE SCENY DO FORMATU .MAX?

 1. Zaznaczyć pożadany obiekt
 2. Wybrać ikonę w lewym górnym rogu -> rozwinąć listę Save As – > Wybrać Save Selected
 3. Wybrać pożadaną ścieżkę pliku i kliknąć Save

  This slideshow requires JavaScript.

Advertisements