[3DS MAX] JAK WYBRAĆ OBIEKTY PO MATERIALE?

 1. Przejść do Slate Material Editor (skrót: M)
 2. Wybrać pożadany materiał
 3. Wybrać zakładkę Utilities i z listy wybrać Select Object by Material
 4. Pojawi się lista obiektów z zaznaczonymi obiektami o wybranym materiale. Nie zmieniając wyboru wybrać Select
 5. Obiekty o tym samym materiale zostały wybrane w scenie

Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne gdy chcemy grupie obiektów nadać nowy materiał (np. zmienić metal).

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

[3DS MAX] JAK WCZYTAĆ USTAWIENIA V-RAY?

 1. Wybrać Render Setup, Preset, a następnie Load Preset
 2. Wybrać Preset i Open

This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] JAK ZROBIĆ LISTWĘ PRZYPODŁOGOWĄ?

 1. Obrysować linią Line ściany wzdłuż których ma być listwa przypodłogowa
 2. Wybrać modyfikator Sweep
 3. W Section Type wybrać rodzaj profilu Bar
 4. W Parameters wybrać szerokość, wysokość i wyoblenie krawędzi
 5. W Sweep Parameters nadać niewielkie odsunięcie od ściany i podłogi dla lepszego światłocienia
 6. W Sweep Parameters wybrać odpowiednie wyrównanie profilu względem ściany

This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] JAK SPRAWIĆ BY OBIEKT PRZESTAŁ BYĆ TYPU INSTANCE?

 1. Wybrać obiekt, który ma być przestać być zależny i przejść do panelu Modify
 2. Wybrać Make Unique

  This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] JAK ZABLOKOWAĆ KAMERĘ?

 1. Wybrać kamerę i jej target.
 2. Przejść do zakładki Hierarchy ->Link Info -> Zaznaczyć w sekcji Move osie względem których chce się zablokować kamerę

This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] JAK ŁATWO ZMNIEJSZYĆ WIELKOŚĆ PLIKU .MAX?

 1. Wybrać Customize->Preferences
 2. W zakładce Files zaznaczyć Compress on Save

Takie ustawienie pozwala zmniejszyć wielkość pliku kilkukrotnie.

This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] JAK USTAWIĆ JEDNOSTKI PLIKU?

 1. Wybrać Customize->Units Setup
 2. Wybrać jednostki
 3. Kliknąć System Unit Setup i wybrać te same jednostki

Dzięki pamiętaniu o punkcie trzecim domyślnymi jednostkami dla pliku będą wybrane jednostki, tj. rysując  np. prostopadłościan domyślnymi jednostkami będzie w tym przypadku 0,00cm.

This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] Jak załadować poprzedni render, żeby przerenderować tylko część renderu?

 1. Uruchomić Render Setup (skrót: F10)
 2. Upewnić się, że włączony jest built-in frame buffer
 3. Wyrenderować obraz (skrót: Shift+q)
 4. Zaznaczyć historę H
 5. Wybrać History Settings
 6. Wybrać ścieżkę pod którą mają być zapisywane podglądy. W przypadku, gdy mamy ustalony Project Folder (taki sposób pracy jest lepszy) wybrać Use Project Folder
 7. W zależności od preferencji: Zaznaczyć Auto Save – Podglądy będą się zapisywały w każdym przypadku jeśli zostaną przerwane lub ukończone. Jeśli nie jest zaznaczone trzeba kliknąć Save. Obie opcje mają plusy i minusy:
  Auto Save zaznaczony: nie trzeba pamiętać o kliknięciu, ale szybciej zostanie wykorzystane Maximum Size
  Auto Save odznaczony: w historii są tylko wybrane rendery, ale trzeba pamiętać o zapisaniu
 8. W zależności od preferencji: Zaznaczyć Completed Renders Only – zostaną zapisane przy Auto Save tylko rendery zakończone. Nie będą brane pod uwagę rendery przerwane
 9. Maksymalna wielkość przechowywanych renderów. Gdy jest przekroczona usuwane automatycznie są najstarsze.
 10. Wykonałam drugi render
 11. Podwójnym kliknięciem wywołać poprzedni render
 12. Wybrać Auto Region i zaznaczyć obszar, który powinien jeszcze raz zostać wyrenderowany
 13. Kliknąć Render last

This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] Jak oteksturować podłogę z różnymi teksturami paneli?

W tutorialu wykorzystano:

 1. Narysować linią (Line) obrys podłogi
 2. Nałożyć modyfikator “Floor Generator
 3. Ustawić pożadane parametry
 4. Nałożyć podyfikator UVW Map
 5. Wybrać mapping “Box
 6. Wybrać “Real-World Map Size
 7. Wybrać “Material Browser” (skrót: M)
 8. Wybrać Multi/Sub Object
 9. Ustawić w “Set Numer” ilość materiałów zgodną z ilością różnych map
 10. Przygotować materiały z różnymi Bitmap-ami, podpiąć je do Multi/Sub-Object. Podgląd Bitmap umożliwić w podglądzie
 11. Nałożyć materiał na podłogę
 12. Nałożyć na podłogę modyfikator “MaterialByElement
 13. Wybrać Random Distribution
 14. Określić ID Count zgodną z ilością materiałów jakie są podpięte do “Multi/Sub-Object
 15. Kombinację można zmieniać parametrem “Seed

This slideshow requires JavaScript.

[3DS MAX] JAK ZAPISAĆ WYBRANY OBIEKT ZE SCENY DO FORMATU .MAX?

 1. Zaznaczyć pożadany obiekt
 2. Wybrać ikonę w lewym górnym rogu -> rozwinąć listę Save As – > Wybrać Save Selected
 3. Wybrać pożadaną ścieżkę pliku i kliknąć Save

  This slideshow requires JavaScript.

Advertisements